torstai 27. elokuuta 2015

Opinpolku 1

Mitä neutraloinnilla tarkoitetaan

Neutralointi tarkoittaa aineen, kuten emäksen tai happaman aineen muuttamista neutraaliksi. Käytännössä kyse on pH-arvon muuttamisesta lähelle seitsemää. 

Mitä aineita tarvitaan neutralointiin?

Emästä ja happoa. Tällaisia ovat esimerkiki suolahappo (HCl), rikkihappo (H2SO4)

Missä neutralointia sovelletaan teollisuudessa? 

Mitä liuotus tarkoittaa? Mitkä tekijät ja aineiden ominaisuudet vaikuttavat liuotukseen ja liukenemiseen?Työ aloitettiin laskemalla NaOH:n tarvittava määrä ja punnittiin sekä liuotettiin se 500 ml:n mittapulloon
Sitten punnittiin kuivattua kaliumvetyftalaattia ja liuotettiin kuumaan veteen. Titraamalla KHC8H4O4 liuokset byretistä lisättävällä NaOH:lla saatiin laskettua NaOH:n väkevyys joka oli ____ mol/L

perjantai 20. syyskuuta 2013

Kiltakoulut loppuseminaarin tunnelmia 19.09.2013

Kiltakoulut seminaarin tunnelmia 19.09.2013

Bräysyn Villen kanssa junailimme itsemme Oulusta Tampereelle keskiviikkoillaksi, jotta olisimme virkeinä valmiina toiminnalliseen loppuseminaariin Kiltakoulut-hankkeessa.
Ville SOME-laitteiden kanssa tositoimissa (4 kpl yhtäaikaa!!)

 Näin tapahtuikin, sillä nohevina olimme Ajokinkujalla Tredun tiloissa 8:30 torstaiaamuna. Mukavaa oli nähdä jälleen kehittäjäporukkaa Salosta, Tampereelta, Hämeenlinnasta ja monista muista paikoista.

Pidin alustuksen melkein heti aamulla QR koodien käytöstä opetuksessa, mitä on tehty Prosessistars -killassa OSAO:lla ja sain myhemmin havaita samoja keinoja käyteyn paljon myös Tredun Asentajakillan opetuksessa.
QR koodit johdattivat aiheisiin myös seminaariyleisöä


Kierrokselle lähdin Jämingin salista, jossa kerrottiin Asentajakillan järjestämästä projektioppimismetodista. Opiskelija suunnittelevat projektiautoon tehtävien töiden vaiheet, ottavat yhteyttä mahdollisiin sponsoreihin ja esittävät avoimesti SOME-menetelmin projektin etenemisen. Opiskelijoiden osaaminen ja itsetunto kasvavat projektin edetessä. Sponsoreiden etu on saada näkyvyyttä blogien ja Facebookin kautta.

Tapio Hanhilammen salissa Tapio kertoi videoiden käytöstä opetuksen tukena ja oppimismenetelminä Asentajakillan toiminnassa. Opiskelijat saivat tehtäväkseen laatia käyttöopastusvideon jostain laitteesta, jolloin samalla heidän oli tärkeää myös kerrata ja miettiä, miten olennaiset asiat mahdollisimman selkeästi välitetään videon katsojalle. iPad-laitteet olivat osoittautuneet käyttökelpoisimmiksi ja helppokäyttöisiksi opasvideoiden laadinnassa. SOME -tehtävinä saattoivat olla myös ongelmanratkaisutaitojen kartuttaminen, kun etsittiin tietoa vaikkapa Mersedeksen vaihteistoöljyjen vaihto-ohjeita.
Tapsa kertoo videoiden käyttömahdollisuuksista
Salon visualistiopiskelijat kertoivat kuinka he olivat toteuttaneet 5.9.2013 ison yrittäjyyspäivän aivan itse. Ryhmä oli jaettu kolmeen tiimiin: markkinointi-, graafinen suunnittelu- ja ohjelmatiimit.

Bräysyn Ville kertoi omalla pisteellään asiakaspalvelutöiden vastuullistavan opikelijoita. Hämeenlinann Pintakillan opiskelijat esittelivät salaassa pisteessä omia asiakasprojektejaan. Opiskelijoille tuleva vastuu lisää selvästi motivaatiota oppia kyseessä oleva asiakokonaisuus.
Villen ja Pintakillan piste asiakasprojekteista

Kävin seuraamassa myös Hakalan Keijon pistettä, jossa kiteytettiin Kiltakoulujen pedagogista mallia tekemällä oppimisesta, Mestari-Kisälli-Oppipoika -mallin mukaan tapahtuvasta vertaisoppimisesta ja tiimityöskentelystä, jossa reflektointi tapahtuu blogeihin avoimesti.
Kiltakoulut, Opettajat ja yhteistyöverkostot
Salon Keikkalukilta koosti projektiomaisen oppimisen ja esitteli erinomaisen työkalun netistä: Keikkailu Extran! Päivä päättyi yhteenvetoihin Konkarikosken Anun ja Opetushallituksen Minna Taivassalo-Salkosuon sekä Välkkysen Jarin yllätykseen Tredun Asentajakillalle. Vuoden kilta 2013 on Tredun Asentajakilta
Vuoden 2013 killalle (Asentajakilta, Tredu) luovutettu kunniamaininta